S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete nastavení cookies.

O NÁKUPU
Nákupní podmínky

Obchodní podmínky obsahuji:

Provozovatel e-shopu: 

Petr Čechák - LaTy 

IČ: 63012600 

DIČ: CZ7309254843

Krnovská 1003/49, 79201, Bruntál

laty@laty.cz

+420 739 461 3511. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele Petr Čechák - LaTy, se sídlem Krnovská 1003/49, 792 01, Bruntál , identifikační číslo: 63012600 - fyzická osoba podnikající­ dle živnostenského zákona, zapsaná u Městského úřadu Bruntál, email laty@laty.cz, tel. +420 739 461 351, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.latysite.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém nebo slovenském jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

2.1. Na základě dobrovolné registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží také bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2.2. Při registraci v internetovém obchodě www.latysite.cz a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dnů od registrace nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetí strany související s provozem webového rozhraní obchodu včetně zajištění platební brány, aj. 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

3.1. Kupní smlouvu je  možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2 Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v detailu produktu a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručeno v rámci území České a Slovenské republiky.

3.5. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením návrhu objednávky ze strany prodávajícího. Návrh objednávky kupující vytvoří pomocí objednávkové formuláře na webovém rozhraní obchodu, e-mailem nebo telefonicky.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

 • nakupovaném zboží (vybrané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu kliknutím na tlačítko “Vložit do košíku”),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a 
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). U nadměrného zboží jsou náklady na dopravu vypočítány individuálně. 
 • identifikačních údajích, které slouží k bezproblémovému doručení zboží (jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mail).

3.6. V případě, že v rámci webového rozhraní obchodu nebo v návrhu objednávky bude uvedena zjevně chybná cena, není prodávající povinen kupujícímu zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení návrhu objednávky, a tedy došlo k uzavření kupní smlouvy. V takové situaci prodávající bude bezodkladně kontaktovat kupujícího a zašle nabídku na uzavření nové kupní smlouvy v pozměněné podobě oproti navrhované objednávce. Nová kupní smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující novou nabídku písemně potvrdí. V případě, že nová nabídka nebude ze strany kupujícího potvrzena ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá ceně obvyklé u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.7. Před odesláním návrhu objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.8. Zaškrtnutím textu “Souhlasím s obchodními podmínkami a beru na vědomí zpracování osobních údajů” kupující závazně odešle návrh objednávky kliknutím na tlačítko „Závazně objednávám a zaplatím“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení návrhu objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí, včetně souhrnu objednaného zboží a obchodních podmínek, elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v návrhu objednávky (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

3.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.10. Může nastat i případ, kdy prodávající nebude moci návrh objednávky potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy zboží není dostupné, nebo objednáte větší počet kusů zboží, které momentálně není naskladněno. V případě, že nastane jakýkoliv důvod, pro který nemůže být návrh objednávky ze strany prodávajícího potvrzen, bude kupující kontaktován s nabídkou na uzavření kupní smlouvy v pozměněné podobě oproti navržené objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy pozměněnou nabídku písemně potvrdí kupující.

3.11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením návrhu objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Potvrzením návrhu objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni návrhu objednávky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

3.12. V případě, kdy dojde k uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu závazek k zaplacení celkové ceny.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, poštu) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby, kterou kupující za používání těchto služeb.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby, viz. Platební podmínky

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; 
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému; 
 • bezhotovostně platební kartou.

Elektronické bezhotovostní platby pomocí platebního systému a platby kartou probíhají zabezpečeně přes platební bránu Comgate, přičemž platba se řídí obchodními podmínkami platební brány - dostupné zde.

4.2. Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a samozřejmě v kupní smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedena v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě. 

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží, viz. Doprava zboží.

4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby uvedeném na vystavené faktuře. Faktura je zaslána v elektronické podobě na email uvedený ve smlouvě. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. V případě, že prodávající umožňuje kupujícímu využít slevu na nákup zboží, je pro poskytnutí slevy třeba, aby kupující v rámci návrhu objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole “Uplatnit slevu”. Pokud tak kupující učiní, bude mu zboží poskytnuto se slevou.

4.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a odešle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal a také zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedené na kontaktní stránce.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně dopravného do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nedohodnou-li se jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícímu již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Cena dopravného bude vrácena pouze ve výši nejlevněji nabízené dopravy prodávajícím při návrhu kupní smlouvy, i když kupující zvolil cenu dopravy jinou. 

5.6. V případě odstoupení z důvodu, že prodávající poruší uzavřenou kupní smlouvu, hradí i náklady spojené s vrácením zboží od kupujícího, ovšem opět pouze do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, které při návrhu kupní smlouvy prodávající nabízel.

5.7. Kupující odpovídá za škody v případech, kdy bude zboží poškozeno v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu prodávající vyúčtuje poté, co bude zboží vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a to až do doby převzetí zboží kupujícím, existují-li objektivní důvody, pro které není možné zboží dodat. Zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží a to i před uplynutím doby uvedené v článku 6.10. podmínek Přeprava a dodání zboží. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.9. Prodávající může také od kupní smlouvy, pokud je zjevné, že jste kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv, i bez udání důvodu.

5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

6.1. Zboží Vám bude doručeno přepravní společností na zadané místo uvedené v kupní smlouvě. 

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě porušení povinnosti převzít zboží, s výjimkou případů dle odstavce 6.4. podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti z naší strany zboží doručit zákazníkovi. Zároveň to, že zboží nepřevezmete, neznamená odstoupení od smlouvy mezi prodejcem a zákazníkem. Prodejci v takovém případě vzniká právo od smlouvy odstoupit z důvodu zákazníkova podstatného porušení smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení do 14 dnů od doručení e-mailu.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, není povinností kupujícího zásilku od přepravce převzít.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.7. Zboží je možné doručit pouze v rámci České a Slovenské republiky.

6.8. Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení zboží bude sdělena v potvrzení objednávky. Pokud je doba doručení uvedena na e-shopu, jedná se pouze o orientační informaci a může se lišit od skutečné doby dodání.

6.9. V případě, že zboží nebylo v e-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

 1. mimořádného výpadku výroby zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo  informace o tom, že nebude možné zboží dodat;
 2. prodlení s dodáním zboží od našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

6.10. V případě, že nebudeme schopni zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení zboží uvedené v potvrzení objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, je prodávající i kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy ho převezme. V případě, kdy zboží kupující nepřevezme, s výjimkou případů dle čl. 5.2 podmínek, tak na kupujícího nebezpečí škody na zboží přechází v okamžiku, kdy jej kupující měl možnost převzít, ale z důvodů na straně kupujícího k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na zboží pro kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoliv znehodnocením zboží.

7.4. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.5. V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.2  zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na zboží podle čl. 5.2 podmínek je zboží bez vad, zejména pak, že:

 • můžete takovou vadu prodejci oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu prodejce uvedenou u identifikačních údajů e-shopu. 
 • Pro reklamaci lze také využít vzorový formulář, který tvoří přílohu obchodních podmínek.
 • V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak má být reklamace vyřešena, přičemž tato volba nemůže být následně, s výjimkou případů dle čl. 7.4, bez souhlasu prodejce změněna. Reklamaci prodejce vyřídí v souladu s uplatněným právem z vadného plnění kupujícím.
 • V případě, že si kupující nezvolí řešení vady, má práva uvedená v čl. 7.6 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením kupní smlouvy.

7.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující následující práva:

 1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží;
 2. na odstranění vady opravou zboží;
 3. na přiměřenou slevu z ceny;
 4. na odstoupení od kupní smlouvy.

V případě, že kupující zvolí vyřešení dle bodu a) nebo b) a prodávající vadu takto neodstraní v přiměřené lhůtě, kterou uvedl, nebo kupujícímu sdělí, že tímto způsobem vadu odstranit nelze, má kupující právo dle bodů c) a d), i když nebyla v rámci reklamace původně požadována. Zároveň pokud si kupující zvolí odstranění vady opravou zboží a kupující zjistí, že je vada neopravitelná, oznámí tuto skutečnost kupujícímu, který si na základě této skutečnosti může zvolit jiný způsob odstranění vady.

7.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující následující práva:

 1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží;
 2. na odstranění vady opravou zboží; 
 3. na přiměřenou slevu z ceny. 

Pokud však vadu prodejce neodstraní včas nebo odmítne vadu odstranit, vzniká kupujícímu právo od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupit může také v případě, kdy nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě zboží nebo při větším počtu vad zboží.

7.8. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém ho obdržel. To ale neplatí v následujících případech:

 1. došlo-li ke změně stavu zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
 2. bylo-li zboží použito ještě před objevením vady;
 3. nebyla-li nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu způsobena jednáním kupujícího a nebo jeho opomenutím,
 4. došlo-li ze strany kupujícího před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je povinností kupujícího tu část zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě nebude kupujícímu vrácena část ceny odpovídající kupujícímu prospěchu z užití části zboží.

7.9. Do 3 dnů od obdržení reklamace bude na e-mail kupujícího zasláno potvrzení přijetí reklamace s informacemi, kdy byla reklamace obdržena a předpokládaná doba trvání vyřízení reklamace. Reklamaci bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodejcem prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.

7.10. O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je povinností kupujícího původní zboží vrátit prodávajícímu, náklady na toto vrácení však hradí prodávající.

7.11. V případě, že je kupující podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohli zjistit, nejpozději však do tří (3) dnů od převzetí zboží.

7.12. V případě, že kupující je spotřebitel, má právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

7.13. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

 1. zboží, které je prodávané za nižší cenu pro vadu, na kterou byla nižší cena ujednána;
 2. opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 3. použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo, když jej kupující převzal;
 4. kdy to vyplývá z povahy zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady naleznete v Reklamačním řádu.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@laty.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

9.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete na https://www.laty.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

10.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008  o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

10.3. Veškerá písemná komunikace je prováděna elektronickou poštou. E-mailová adresa prodejce je uvedena u identifikačních údajů a e-mailová adresa kupujícího je uvedena v kupní smlouvě, popřípadě v Uživatelském účtu nebo přes kterou nás kupující kontaktoval.

10.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná kupujícímu, s výjimkou uživatelského účtu, má-li jej kupující založen. Zde má náhled ke všem uzavřeným kupním smlouvám a obchodním podmínkám. Prodávající vždy posílá aktuální obchodní podmínky spolu s potvrzením objednávky na email uvedený kupujícím. Prodávající doporučuje kupujícímu potvrzení objednávky a obchodní podmínky archivovat.

10.6. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dní, má prodávající i kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

10.7. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a formulář pro reklamaci.

Platnost obchodních podmínek od 15.12. 2022Vytvořeno systémem www.webareal.cz

M2I0NmFmN